Jaunumi

#BeActive Sporta diena

12 Sep

Eiropas Sporta nedēļai paplašinoties, šogad piedāvājam jaunumu – pirmsskolām un skolām izstrādātu konceptu ar spēlēm un stafetēm #BeActive Sporta dienas organizēšanai.

#BeActive Sporta dienu (vai pēcpusdienu) aicinām organizēt kā aktīvu, ar spēlēm un stafetēm piepildītu atpūtu bērniem, ja iespējams – kopā ar vecākiem, lai rosinātu sportošanas paradumus un kopābūšanas prieku gan skolā, gan ģimenē. Aktivitātes, kuras atradīsiet stafešu bukletā, ir iekļaujošas un piemērotas dažāda vecuma un sagatavotības dalībniekiem. Tās iespējams plānot, piesaistot ne vien vecākus, bet arī vecāko klašu skolēnus. Stafešu sacensības var īstenot arī sporta skolotājs sporta stundā, sadalot klasi komandās.

Apkopotās stafetes tapušas, uzkrājot vairāku gadu pieredzi, organizējot #BeActive Ģimeņu pludmales spēles. Kā uzsver LSFP prezidents Einars Fogelis, “esam sapratuši – cik ļoti būtiski veidot pasākumus, kas palīdzētu vecākiem rast idejas kopīgai aktīvai atpūtai ar saviem bērniem.” 

Aicinām skolas, pirmsskolas, ģimenes izmantot šīs vadlīnijas, lai savu atpūtu ikdienā padarītu aktīvu – #BeActive Sporta dienas buklets.

#BeActive Sporta dienas diplomi lejuplādējami te: Diplomi.