Jaunumi

Rotaļas ar futbola elementiem pirmskolām un sākumskolām

18 Sep

Viena no EIROPAS SPORTA NEDĒĻAS mērķauditorijām ir sports izglītības iestādēs. Mūsdienas bērni diemžēl nav tik aktīvi kā iepriekšējās paaudzes, taču izglītības iestādes, tajā skaita bērnudārzi, var būtiski ietekmēt bērnu attieksmi pret sportu un fiziskām aktivitātēm, kam var būt paliekoša ietekme uz sportošanas popularitāti šodien un nākotnē.

Eiropas Sporta nedēļas pasākumos visā Eiropā sportos dažādu tautību bērni, tajā pašā laikā, aktīvi darbojoties un sportojot kopā ar visiem, mēs vēlamies uzsvērt savu nacionālo identitāti, kā arī izmantot mūsu tradicionālās kultūras bagātības. Tās ir mūsu dziesmas, dejas un rotaļas, ko vēlamies iekļaut Sporta nedēļas aktivitātes. Jo ir svarīgi, lai bērni ne tikai zinātu, ka tādas rotaļas un dejas ir bijušas, uzskatot tās par savas tautas pagātni, bet

ir svarīgi, lai mēs paši un mūsu bērni tajās iesaistītos, līdzdarbotos, gūstot līdzpārdzīvojumu un saprastu, ka tas ir mūsu un mēs esam tajā iekšā.

Tāpēc EIROPAS SPORTA NEDĒĻAS ietvaros pirmsskolas un sākumskolas vecumam piedāvājam nodarbībās iekļaut latviešu tautas rotaļas ar dejošanu un dziedāšanu, skaitāmpantiņiem, skriešanu un bēgšanu, kā arī aktivitātes dažādu kustību prasmju nostiprināšanai un pilnveidošanai (skriešanu, lēkšanu, mešanu, ripināšanu u.tml.), fizisko īpašību attīstīšanai (ātrums, veiklība, kustību koordinācija), ka ari sociālo prasmju sekmēšanai. Līdztekus sportiskajām aktivitātēm aicinām iekļaut arī latviešu tautas rotaļas.

Pirmsskolas vecums ir ļoti svarīgs posms bērna attīstība, jo šajā laikā veidojas viņa personība un tiek ielikti pamati viņa tālākajam dzīvesveidam. Pirmsskolas vecuma galvenais darbības veids un galvenā darba forma ir rotaļa, tā var piesaistīt bērnus interesanta sižeta dēļ, vienlaicīgi radot pozitīvu psiholoģisko klimatu, nodrošinot pamatkustības un attīstot fiziskas īpašības.

Futbols ir viens no šajā gadā akcentētajiem sporta veidiem, caur kuru Eiropas Sporta nedēļas laika mēģināsim iedzīvotājus iedvesmot un parādīt, ka sportot iespējams ar prieku! Īpaši pirmsskolām un sākumskolām piedāvātas rotaļas ar futbola elementiem sagatavojusi LSPA docente IRĒNA DRAVNIECE: “Caur EIROPAS SPORTA NEDĒĻAS kampaņu vēlamies sasniegt galveno mērķi – sekmēt mūsu bērnu veselību, radināt viņus pie regulārām fiziskām aktivitātēm, radīt bērnos prieku un interesi par sportu. Aktivitātes virzītas gan uz bērnu fizisko, gan intelektuālo attīstību: iekļautas latviešu tautas rotaļas, rotaļas ar pantiņu skandēšanu un ritmu, kā arī rotaļas ar dziedāšanu. Kā arī uzsvars

likts uz futbolu – gan pārrunu veidā, gan praktiski – rotaļu procesā. Apkopotās

rotaļas noderēs gan Nedēļas laikā, gan arī ārpus tās.”

 

“Rotaļas ar futbola elementiem pirmskolā un sākumskolā” iespējams lejuplādēt šeit.