Jaunumi

Sporta nodarbības ar futbola elementiem – paraugs skolām

18 Sep

Viena no Eiropas Sporta nedēļas mērķauditorijām ir sports izglītības iestādēs. Mūsdienās bērni un jaunieši diemžēl nav tik aktīvi kā iepriekšējas paaudzes, taču izglītības iestādes var būtiski ietekmēt jauniešu attieksmi pret sportu un fiziskām aktivitātēm, kam var būt paliekoša ietekme uz sportošanas popularitāti šodien un nākotnē.

#BEACTIVE “BŪT GUDRAM, VESELĪGAM UN PĀRLIECINĀTAM SKOLĀ!”

Piešķirot sportam un fiziskām aktivitātēm lielāku nozīmi izglītības iestādēs, bērnos un jauniešos tiks ieaudzināti veselīga dzīvesveida pamati.

Fiziskajām aktivitātēm nav jābūt tikai sporta stundas, tas var integrēt arī citos mācību priekšmetos, ka arī pārtraukumos starp mācību stundām.

Izglītības iestādēs, sadarbojoties ar sporta organizācijām savā apkārtnē, varētu gūt vairāk ideju un inventāra aktivitātēm.

Pārdomāts, interesants sporta stundu saturs būs interesants un pievilcīgs gan meitenēm, gan puišiem, ņemot vērā viņu spējas, kultūras iezīmes un izcelsmi.

Bērniem jāpalīdz saprast ikdienas fizisko aktivitāšu un sportošanas pozitīvo ietekmi, tādējādi palīdzot viņiem attīstīt svarīgas prasmes.

Futbols ir viens no šajā gadā akcentētajiem sporta veidiem, caur kuru Eiropas Sporta nedēļas laikā mēģināsim iedzīvotājus iedvesmot un parādīt, ka sportot iespējams ar prieku!

Īpaši skolu 5.– 9. klasēm piedāvājam sporta nodarbību ar futbola elementiem, kuras saturu izstrādājusi Jelgavas 4. vidusskolas sporta skolotāja, 2015. gada sporta skolotāja balvas ieguvēja Nataļja Gorškova.

 

“Pagājušajā gadā Eiropas Sporta nedēļa Jelgavas 4. vidusskolā bija rūpīgi saplānota no pirmdienas līdz piektdienai. Katrs rīts visas nedēļas garumā sākās ar rīta rosmi mūzikas pavadījumā. Pirmdienā norisinājās “Skrien un vingro”, “Sporta spēļu diena”, kā arī “Stafešu diena”. “Spēka ceturtdienā” visi stiprinieki starpbrīžos bija aicināti piedalīties pievilkšanās vingrinājumos skolas sporta zālē.”

“Sporta nodarbības ar futbola elementiem” pieejams lejupielādei šeit.